Os  dereitos  dos  nenos  e  das  nenas

Tódalas persoas teñen uns dereitos e unhas obrigas. A continuación expoñemos os dereitos de tódolos nenos e nenas segundo a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, declaración de desexos e aspiracións para a maioría da poboación mundial que foi aprobado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas hai cincuenta anos e segue a ser un ideal máximo da Humanidade:

1

Os nenos e nenas disporán de oportunidades e servizos para que poidan desenvolverse física, mental, moral, espiritual e socialmente en condicións de liberdade e dignidade

2

Os nenos e nenas terán dereito desde o seu nacemento a un nome e a unha nacionalidade.

3

Os nenos e nenas terán dereito a gozar de alimentación, vivenda, recreo e servizos médicos adecuados.

4

Os nenos e nenas, física e mentalmente impedidos deben recibir o tratamento, educación e coidados especiais que require o seu caso particular.

5

Os nenos e nenas deberán medrar ó amparo e baixo a responsabilidade dos seus pais, e nun ambiente de afecto e de seguridade moral e material.

6

Os nenos e nenas terán dereito a recibir educación que será gratuíta e obrigatoria polo menos nas etapas elementais.

7

Os nenos e nenas deben, en tódaslas circunstancias, figurar entre os primeiros que reciban protección e socorro.

8

Os nenos e nenas serán protexidos contra toda forma de abandono e explotación. Non deberá permitirse que traballen antes dunha idade adecuada.

9

Os nenos e nenas deben ser protexidos contra as prácticas que poidan fomentar a discriminación racial, relixiosa ou de calquera outra índole.

10

Os nenos e nenas deben ser educados nun espírito de comprensión, tolerancia, amizade entre os pobos, paz e fraternidade universal.

 

Volver