CONCLUSIÓN

 "Na natureza  está contido o sentido do home e do universo."

 

 

Return to the Beginning