CRÉDITOS

As fontes de información para a elaboración desta webquest foron:

http://timerime.com/timeline/223972

http://uxionovoneyra.com/

http://www.realacademiagalega.org/GoToMainPage.do

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ux%C3%ADo_Novoneyra#Traxectoria

http://centros.edu.xunta.es/iesribeiradolouro/?q=node/305

http://www.blogoteca.com/profesgalegas/index.php?cod=58953

http://espazowiki.wikispaces.com/Xeraci%C3%B3n+das+Festas+Minervais

http://www.serradocourel.es/mapa_courel.htm

O noso agradecemento aos propietarios das imaxes e páxinas web

utilizadas nesta actividade con fins educativos.

Return to the Beginning