AVALIACIÓN

 

TRABALLO EN GRUPO

(AUTOAVALIACIÓN)

  • ESCOITO E RESPETO AS OPINIÓNS DOS MEUS COMPAÑEIROS

  • APORTO IDEAS.

  • ACEPTO AS TAREFAS QUE ME CORRESPONDE REALIZAR NO GRUPO.

  • PARTICIPO NA EXPOSICIÓN FINAL.

EXPRESIÓN ESCRITA

ORTOGRAFÍA E GRAMÁTICA

  • EMPREGO DE FRASES BEN ELABORADAS E SEN ERROS ORTOGRÁFICOS.

PRESENTACIÓN
  •  UNHA PRESENTACIÓN FÁCIL DE LER E SELECCIONANDO AS IMAXES ADECUADAS AO TEXTO.

EXPOSICIÓN
  • ATRACTIVA E CON BOA POSTA EN ESCEA.

 

Return to the Beginning