O PROCESO

FORMAREDES CATRO GRUPOS:

Con todos eses datos redactaredes unha biografía no procesador de textos, ilustrada con fotos.

Con toda esa información teredes que elaborar un documento no procesador de textos, ilustrado con fotos.

 Con ese material teredes que preparar unha sesión de recitado poético.

 

Return to the Beginning