<bgsound src="sons/midi/l_0.mid" loop="1">

Pica SÓ UNHA VEZ nun dos botóns á dereita de cada palabra para indicar se a palabra é con L ou sen L.
Se acertas, as letras do botón cambiarán á cor verde; se fallas aparecerá unha mensaxe de erro.
Unha vez resoltas as 20 palabras, preme no botón "Puntuación" para saber a túa nota.

anguí_a
anxé_ico
cande_a
cande_eiro
co_ador
condo_erse
condo_encia
conso_ar
evanxé_ico
evanxe_o
indo_encia
mo_a
mo_ar
sa_ída
sobresa_ír
xe_ado
so_idade
so_itario
treme_icar
vo_ador

 

gráfico gráfico gráfico
gráfico
gráfico
gráfico gráfico gráfico