<bgsound src="sons/midi/m_n.mid" loop="1">

Pica SÓ UNHA VEZ nun dos botóns á dereita de cada palabra para indicar se a palabra é con M ou con N.
Se acertas, a letra do botón cambiará á cor verde; se fallas aparecerá unha mensaxe de erro.
Unha vez resoltas as 20 palabras, preme no botón "Puntuación" para saber a túa nota.

alu_no
a_nesia
a_nistía
calu_nia
colu_na
co_nosco
co_notación
e_neágono
e_nobrecer
hi_no
inde_nizar
i_merecido
i_minente
i_móbil
i_mune
ó_nibus
o_nívoro
pere_ne
sole_ne
xi_nasia

 

gráfico gráfico gráfico
gráfico
gráfico
gráfico gráfico gráfico