<bgsound src="sons/midi/n_0.mid" loop="1">

Pica SÓ UNHA VEZ nun dos botóns á dereita de cada palabra para indicar se a palabra é con N ou sen N.
Se acertas, as letras do botón cambiarán á cor verde; se fallas aparecerá unha mensaxe de erro.
Unha vez resoltas as 20 palabras, preme no botón "Puntuación" para saber a túa nota.

aboto_ar
amonto_ar
apaixo_ar
are_a
ave_a
bale_a
cade_a
comadro_a
mo_eda
coro_ar
ense_ada
ento_ar
estre_ar
fre_o
galardo_ar
perdo_ar
reso_ar
terre_al
ve_a
ve_ado

 

gráfico gráfico gráfico
gráfico
gráfico
gráfico gráfico gráfico