Pica nos debuxos para escoitar os nomes se queres.
Pica SÓ UNHA VEZ nun dos botóns debaixo de cada debuxo para indicar se a palabra é cun R ou con dous RR.
Se acertas, a letra do botón cambiará á cor verde; se fallas aparecerá unha mensaxe de erro.
Unha vez resoltas as 20 palabras, preme no botón "Puntuación" para saber a túa nota.

pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
 
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
 
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
 
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome
pica para escoita-lo nome

 

gráfico gráfico gráfico
gráfico
gráfico
gráfico gráfico gráfico