Pulsa sobre obxectos ou personaxes segundo corresponda  
RICIÑOS DOURADOS