PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Incenso
  Name: Incense
  Scientific name: Plectranthus Madagascariensis.  
  Orign: It comes from Tropical Asia.
  Description: It´s an aromatic plant. Its leaves are round. They are 2 or 3 cm long.
  Cultivation:
It needs a light place. It prefers warm climate. It possible to get new plants from slips.


Incenso
  Nome: Incienso
  Nome científico : Plectranthus Madagascariensis.  
  Orixe: Orixinario de Asia.
  Descricion:
Planta aromática. As súas follas son redontas. Son de 2 ou 3 cm de longo.
  Cultivo:
Precisa un lugar luminoso. Prefire un clima cálido. Podemos conseguir novas plantas por bacelos
Incenso
  Nombre: Incienso
  Nombre científico: Plectranthus Madagascariensis.  
  Origen: Es originario de Asia.
  Descripción:
Planta aromática. Sus hojas son redondas. Son de 2 o 3 cm de largo
  Cultivo:
Necesita un lugar luminoso. Prefiere un clima cálido. Es posible conseguir nuevas plantas por esquejes.


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas