PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Lavanda
  Name: Lavander
  Scientific name: Lavandula Officinales Chaix  
  Orign: It comes from Mediterranean
  Description:
It´s an aromatic plant. It´s about 1,5 metres high. It has got small and purple flowers. It´s stem is woody
  Culinary uses: t´s used as infusions. It´s used for puddings, icecreams. It´s  added to the chicken, rabbit and rice
  Medicine uses:
It´s useful for rheumatism, lumbar, headache, and pains of feet. It´s used for colds and insomnia
  Cultivation: You have to plant it in  fertilized land, damp, or dry but  warm.


Lavanda
  Nome: Lavanda
  Nome científico : Lavandula Officinales Chaix  
  Orixe: Mediterráneo
  Descricion:

É unha planta aromática. Pode chegar a medir 1,5 metros. Ten flores malvas e moi pequenas. O seu talo é leñoso

  Usos culinarios: Emprégase en infusións. Tamén en postres e xeados. Engádese ao polo, coello e arroz.
  Usos médicinais: Dores reumáticas, lumbares, de cabeza  e de pés. Emprégase para gripe e insomnio.
  Cultivo: Pode plantarse en terreos húmidos ou secos pero cálidos. Necesita terra fértil.
Lavanda
  Nombre: Lavanda
  Nombre científico: Lavandula Officinales Chaix  
  Origen: Mediterráneo
  Descripción:
Es una planta aromática. Puede medir hasta 1,5 metros de altura. Tiene flores malvas y muy pequeñas. Su tallo es leñoso.
  Usos culinarios: Se utiliza en infusiones. Se utiliza en postres y helados. Se le añade al pollo, conejo y arroz.
  Usos medicinales: Dolores reumáticos, lumbares,  de cabeza y de pies. Se utiliza para gripe e insomnio.
  Cultivo: Dolores reumáticos, lumbares,  de cabeza y de pies. Se utiliza para gripe e insomnio.


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas