PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Herba Luisa
  Name: Lemon Verbena
  Scientific name: Alajsia Triphyllo.  
  Orign: It comes from South America.
  Description: It´s about two metres high. Its stem has got a smell similar to lemon.
  Culinary uses:

It´s used as infusions. It´s used for fish, chicken, salads and cakes.

  Medicine uses: It´s used for colds.It´s used for stomachaches.
  Cultivation:
It needs good fertilized land. It doesn´t need much water


Herba Luisa
  Nome: Herba Luisa
  Nome científico : Alajsia Triphyllo.  
  Orixe: Orixinario de América do Sur.
  Descricion:
Chega a medir ata dous metros. As súas follas teñen un olor similar ao limón. Florece no verán.
  Usos culinarios: Utilízase como infusión. Utilízase en peixes, polo, ensaladas e pasteis.
  Usos médicinais: Facilita a dixestión. Utilízase en catarros e como relaxante.
  Cultivo:
Necesita pouca auga. Necesita un chan moi drenado.
Herba Luisa
  Nombre: Hierba Luisa
  Nombre científico: Alajsia Triphyllo.  
  Origen: Es originario de América del Sur.
  Descripción:
Llega hasta los dos m. de altura. Las hojas tienen un olor similar al limón. Florece en verano.
  Usos culinarios:

Se usa como infusión. Se utiliza en pescados, pollos, ensaladas y pasteles.

  Usos medicinales: Facilita la digestión. Se utiliza en catarros, es muy útil como relajante.
  Cultivo:
Necesita un ambiente luminoso. Necesita tierra bien fertilizada. No necesita mucha agua.


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas