PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Malva
  Name: Mallow
  Scientific name: Malva Sylwestris L  
  Orign: It comes from Erope, West Asia, North Africa.
  Description: It´s about 1,5 metre high. It has got purple or pink flowers. Plant with fruits.
  Culinary uses: It´s used as infusion.
  Medicine uses: It´s used for problems in the skin. It´s used for problems of digestion.
  Cultivation: Moderated water. It´s resistant to cold. It grows very quick. It flowers in spring. It needs light land.


Malva
  Nome: Malva
  Nome científico : Malva Sylwestris L  
  Orixe: Europa, Asia occidental e Norte de África
  Descricion: Planta que mide ata 1,5 metros de altura. Ten flores de púrpuras e rosas. Planta con froitos.
  Usos culinarios: Utilízase en infusións.
  Usos médicinais: Utilízase en catarros. Para problemas da pel. Facilita a dixestíón.
  Cultivo: Rego moderado. É resistente ao frío. Medra moi rápido. Florece na primaveira.
Malva
  Nombre: Malva
  Nombre científico: Malva Sylwestris L  
  Origen: Europa, Asia occidental y Norte de África.
  Descripción: Planta que mide hasta 1,5 metros de altura. Tiene flores púrpuras o rosas. Planta con frutos.
  Usos culinarios: Se utiliza en infusiones.
  Usos medicinales: Se utiliza en catarros. Para problemas de la piel. Facilita la digestión.
  Cultivo:
Riego moderado. Es resistente al frío. Crece muy rápido. Florece en primavera. Necesita terrenos ligeros.


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas