PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Menta
  Name: Spearmint
  Scientific name: Mentha x Piperita  
  Orign: It comes from Asia.
  Description: It´s an aromatic plant. It´s 30 to 90 cms high. It has got green dark leaves. Its stem is red. It´s got the edge of the leaves with shape of saw.
  Culinary uses: It´s used as infusion.
  Medicine uses: It facilitates the digestion. It´s used for massages. It´s used for colics, diarrhoea and sicks.
  Cultivation: It needs a lot of water.Its cultivation is easy. It grows good in damp lands.


Menta
  Nome: Menta
  Nome científico : Mentha x Piperita  
  Orixe: Asia
  Descricion: É unha planta aromática. Mide de 30 a 90 cms. Ten follas verde escuro. O seu talo é vermello. Ten o borde das follas con forma de serra.
  Usos culinarios: Se utiliza en infusiones. Emprégase en postres e ensaladas
  Usos médicinais: Facilita a dixestión. É utilizada para masaxes. Emprégase para cólicos, diarrea e náuseas
  Cultivo: Necesita moita auga. O seu cultivo é fácil. Medra ben en terreos húmidos
Menta
  Nombre: Menta
  Nombre científico: Mentha x Piperita  
  Origen: Asia
  Descripción: Es una planta aromática. Mide de 30 a 90 cms. Tiene hojas verde oscuro. Su tallo es rojo. Tiene el borde de las hojas con forma de sierra.
  Usos culinarios: Se utiliza en infusiones. Es utilizada en postres y en ensaladas.
  Usos medicinales: Facilita la digestión. Es utilizada para masajes. Se usa para cólicos, diarrea y náuseas
  Cultivo:
Necesita mucho agua. Su cultivo es fácil. Crece bien en terrenos húmedos.


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas