PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Nébeda
  Name: Catmint
  Scientific name: Nepetax Faassenii  
  Orign: It comes from Europe and Asia
  Description: It´s an aromatic plant. It´s 30 to 50 cm high.It has got a pleasant smell. It has got narrow silver grey leaves. It has got flowers of the lavander colour.
  Culinary uses: It is used for boiled chestnuts, “bolos do pote” and “pantullo” (Typical Galician plates)..
  Medicine uses: It is used for colds.It is used for respiratory problems.
  Cultivation: We can plant it in plant pots.It blooms between spring and summer.


Nébeda
  Nome: Nébeda
  Nome científico : Nepetax Faassenii  
  Orixe: Asia e Europa
  Descricion: Planta aromática. Altura de 30 a 50 cm. Ten un agradable olor. Ten follas estreitas de cor gris prateado. As súas flores son de cor lavanda.
  Usos culinarios: É utilizada para as castañas cocidas, bolos do pote e pantullo (Pratos Típicos Galegos)
  Usos médicinais: Emprégase para o catarro e problemas respiratorios.
  Cultivo: Florece na primavaira e no verán. Pódese plantar en macetas.
Nébeda
  Nombre: Mepeta
  Nombre científico: Nepetax Faassenii  
  Origen: Viene de Europa y Asia
  Descripción: Es una planta aromática. Altura de 30 a 50 cm.Tiene un olor agradable. Tiene hojas estrechas de color gris plateado. Sus flores son de color lavanda.
  Usos culinarios: Es utilizada para castañas cocidas, bolos do pote y pantullo ( Platos Típicos Gallegos)
  Usos medicinales: Se usa para el catarro. Para problemas respiratorios.
  Cultivo:
Florece en primavera y verano. Se puede plantar en macetas.


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas