PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Ourego
  Name: Marjoram
  Scientific name: Origanum Vulgare  
  Orign: Middle East
  Description: It´s 40 – 60 cm high. It´s an aromatic plant. It has got pink and purple flowers. It has got pink and purple flowers.
  Culinary uses: It´s used for meat, tomatoes and mozzarela. It´s used for sauces with fish and roast meat.
  Medicine uses: It facilitates the digestion. It´s used for the cough. It´s used to combat winds.
  Cultivation: It doesn´t need much water. It´s planted in warm places in the south. It prefers sunny places.


Ourego
  Nome: Ourego
  Nome científico : Origanum Vulgare  
  Orixe: Oriente Medio
  Descricion: Mide de 40 a 60 cm de altura. É unha planta aromática. Ten flores de cor rosado e púrpura.
  Usos culinarios: Emprégase para carne, tomates e mozzarela. Utilízase para salsas con peixe e carnes asadas.
  Usos médicinais: Facilita a dixestión. Emprégase para a tos.Combate os gases.
  Cultivo: Plántase nas zonas cálidas do sur. Prefire os lugares soleados. Non necesita moita auga.
Ourego
  Nombre: Orégano
  Nombre científico: Origanum Vulgare  
  Origen: Oriente Medio
  Descripción: Mide de 40 a 60 cm de altura. Es una planta aromática. Tiene flores de color rosa y púrpura.
  Usos culinarios: Se utiliza para carne, tomates y mozzarela. Se utiliza para salsas con pescado y carne asada.
  Usos medicinales: Facilita la digestión. Se utiliza para la tos. Combate los gases.
  Cultivo:
No necesita mucha agua. Se planta en zonas cálidas del sur. Prefiere lugares soleados..


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas