PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Perexil
  Name: Parsley
  Scientific name: Petroselinum Crispum  
  Orign: It comes from Mediterranean
  Description: It´s an aromatic plant. It has got greenish white flowers. It has got spice taste.
  Culinary uses: It´s used for salads, meat, fish, soups, omelettes, bread and butter.
  Medicine uses: It facilitates the digestion. It relieves pains of ears and teeth.
  Cultivation: It needs damp lands. You can grow it in plant pots.It blooms in summer. You grow it at the end of winter. It blooms in summer.


Perexil
  Nome: Perexil
  Nome científico : Petroselinum Crispum  
  Orixe: Veu do Mediterráneo
  Descricion: Ten follas aromáticas. Ten flores de cor branco verdoso. Ten un sabor picante
  Usos culinarios: Emprégase en ensaladas, carnes, peixes, sopas, tortillas, pan e manteiga
  Usos médicinais: Facilita a dixestión. Emprégase para a tos.Combate os gases.
  Cultivo: Necesita terreos húmidos. Pódese plantar en macetas. Seméntase a finais do inverno. Florece no verán.
Perexil
  Nombre: Perejil
  Nombre científico: Petroselinum Crispum  
  Origen: Es originario del Mediterráneo
  Descripción: Tiene hojas aromáticas. Tiene flores de color blanco verdoso. Tiene un sabor picante.
  Usos culinarios: Se utiliza para carne, tomates y mozzarela. Se utiliza para salsas con pescado y carne asada.
  Usos medicinales: Facilita la digestión. Calma dolores de oídos y muelas.
  Cultivo:
Necesita terrenos húmedos. Se puede plantar en macetas. Se siembra a finales de invierno. Florece en verano.


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas