PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Salvia
  Name: Sage
  Scientific name: Salvia oficinalis, Salvia Verbenaca  
  Orign: South America, Central America, South Africa and Asia.
  Description: Bush that is 70 cm high, its ítem is grey. It has got blue, pink or white flowers
  Culinary uses: It´s used in salads, cheese, soups.
  Medicine uses: It is used for colds, sores, stomachaches and cuts.
  Cultivation:
It grows in wide pots, in humid places. It needs much light. It can flower at the shade in summer


Salvia
  Nome: Salvia
  Nome científico : Salvia oficinalis, Salvia Verbenaca  
  Orixe: Sudáfrica, América Central, Sudamérica e Asia
  Descricion:
Arbusto de ata 70 cm de altura, talo de cor gris, flores de cor azuis, rosas ou brancas.
  Usos culinarios: Utilízanse en ensaladas, sopas, verduras, arroz e queixos.
  Usos médicinais: Utilízase en gripes, cortes, feridas e para dores de estómago.
  Cultivo:
Plántase en macetas anchas, en lugares húmidos, necesita moita iluminación, no verán medra ben á sombra.
Salvia
  Nombre: Salvia
  Nombre científico: Salvia oficinalis, Salvia Verbenaca  
  Origen: Sudáfrica, América Central, Sudamérica y Asia
  Descripción: Arbusto de hasta 70 cm de altura, tallo de color gris, flores de color azuladas, rosado y blancas.
  Usos culinarios: Se utiliza en ensaladas, sopas, verduras, arroz y quesos.
  Usos medicinales:
Se planta en macetas anchas, lugares húmedos, necesita mucha iluminación, en verano crece bien a la sombra.
  Cultivo:
Necesita terrenos húmedos. Se puede plantar en macetas. Se siembra a finales de invierno. Florece en verano.


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas