PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Santolina
  Name: Lavender Cotton
  Scientific name: Santolina chamaecyparissus  
  Orign: It comes from South Europe.
  Description: It´s an aromatic plant. It´s a bush, it´s 30 – 40 cm high. It´s got yellow flowers
  Medicine uses: It is used as expectorant. It´s used as analgesic
  Cultivation:
It grow in summer. It grows in sunny places. It´s resistant to cold. It´s resistant to drought. It blooms in summer. You can prune in autumn. Its growing is easy


Santolina
  Nome: Santolina
  Nome científico : Santolina chamaecyparissus  
  Orixe: Sur de Europa
  Descricion:
Planta aromática. É un arbusto de 30 a 40 cm de altura. Ten flores amarelas
  Usos médicinais: Emprégase como expectorante. E utilizada como analxésico.
  Cultivo:
Crece no verán. Crece en lugares soleados. É resistente ao frío. É resistente á sequía. Florece no verán. Pódase no outono. O seu cultivo é fácil.
Santolina
  Nombre: Santolina
  Nombre científico: Santolina chamaecyparissus  
  Origen: Sur de Europa
  Descripción: Planta aromática. Es un arbusto de 30 a 40 cm de altura. Tiene flores amarillas
  Usos medicinales:
Es utilizado como expectorante. Es utilizado como analgésico.
  Cultivo:
Crece en verano. Crece en lugares soleados. Es resistente al frío. Es resistente a la sequía. Florece en verano. Se puede podar en otoño. Su cultivo es fácil.


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas