PLANTAS AROMÁTICAS / AROMATIC PLANTS
Tomiņo
  Name: Thyme
  Scientific name: Thymus Vulgaris  
  Orign: It comes from Mediterranean.
  Description:
It´s an aromatic plant. It´s a short bush. It´s 40 cms high. Its leaves are very small. It bloom in spring. The stem is grey
  Culinary uses: It´s used for eggs, meat, sauces, chicken, cheese and soups.
  Medicine uses: It is used for colds. It´s used to wash skin sores. It is used to rise your mouth.
  Cultivation:
It grow in the Mediterranean basin. It grows in dry lands. You can grow it in inners with much light. It´s resistant to drought


Tomiño
  Nome: Tomiño
  Nome científico : Thymus Vulgaris  
  Orixe: Rexión Mediterránea
  Descricion:
É unha planta aromática. É un arbusto. Mide 40 cm de altura. As súas follas son moi pequenas. Florece na primaveira. O talo é gris.
  Usos culinarios: Emprégase para ovos, carne, salsas, polo, queixo e sopas.
  Usos médicinais: Emprégase en catarros. Úsase para lavar feridas. Utilízase para enxuagar a boca.
  Cultivo:
Crece na conca Mediterránea. Cultívase en terreos secos. Pódese cultivar en interiores con moita luz. E resistente á sequía.
Tomiño
  Nombre: Tomillo
  Nombre científico: Thymus Vulgaris  
  Origen: Región Mediterránea
  Descripción:
Es una planta aromática. Es un arbusto. Mide 40 cm de altura. Sus hojas son muy pequeñas. Florece en primavera. El tallo es gris.
  Usos culinarios: Se utiliza para huevos, carne, salsas, pollo, queso y sopas.
  Usos medicinales:
Es utilizado para resfriados. Se usa para lavar heridas. Se utiliza para enjuagar la boca.
  Cultivo:
Crece en la cuenca Mediterránea. Se cultiva en terrenos secos. Se puede cultivar en interiores con mucha luz. Es resistente a la sequía.


Move o rato á esquina superior esquerda ou dereita e poderás ver máis fichas das nosas plantas aromáticas