.:: PROXECTO DE ANTICIPACIÓN DA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA::.
Dende o CURSO 1999/2000 , estamos inmersos no proxecto de anticipación da primeira lingua estranxeira no segundo ciclo de infantil e no primeiro ciclo de primaria.
A impartición dunha lingua estranxeira, dende tan temprana idade é un proxecto educativo moi enriquecedor e positivo; pois nestas idades os nenos e nenas posúen unha grande capacidade receptiva.
   
INGLÉS DENDE OS 3 ANOS Tendo en conta a súa idade, esta ensinanza desenvólvese levando a cabo actividades variadas, divertidas e curtas que proporcionan o marco apropiado para o primeiro contacto con esta lingua.