.:: ¿ Quen é o Rato Paco? ::.
Nome: Rato Paco
Idade: 7 megabits e 1 pixel
Aficións: A informática e todo o que cos ordenadores pode aprender.
Odia: Á xente que paga o seu mal humor cos seus curmáns cibernéticos, os ratos de ordenador.
Traballo: Axudar ós nenos e nenas de Palmeira a sacar o mellor proveito da intranet educativa do centro.
Cóntase que o Rato Paco chegou a aula de informática do centro atraido pola boa fama que os nenos e nenas de Palmeira tiñan ó empregar os ordenadores para aprender máis cousas, asi que decidiu instalar a súa casa nun ordenador da aula e, empregar a rede informática do centro para axudar a cantos nenos e nenas lle pedisen axuda, posiblemente ahora este a observar o teu traballo.
Polas súas características "cibernéticas - virtuais" posue o don de presentarse en máis dun ordenador a vez e recolle dentro da súa casa distintos programas, xogos e actividades que seguramente serán do teu agrado.