Bolboretas

Os vermes da seda

Esta é unha experiencia que ven de hai tempo, pero que sufríu un parón pola perda dos ovos debido a un exceso de limpeza.

Ó comenzo do curso 2004/2005 conseguimos unha nova remesa de ovos, gracias á profesora Laura Rosato Carballido, do CEIP Ponte dos Brozos.

Solicitamos ó concello de Carral unha moreira para plantar no noso patio e así non estar condicionados pola alimentación, petición que foi atendida, sendo o viveiro Ártabro o encargado de proporciona-la árbore.

Obxectivos.

  • Coñecer e respeta-lo entorno máis próximo.

  • Descubri-la importancia de cada ser vivo e entender que todos teñen algunha utilidade e son necesarios para mante-lo equilibrio.

  • Aprender algúns aspectos descoñecidos da vida destes insectos.

  • Achegarse ó concepto de metamorfose.

  • Descubri-la relación das estacións do ano cós ciclos vitais.

  • Ser un elemento motivador e impulsor da investigación en libros e outros recursos como Internet.

A Experiencia

Nos primeiros días da primavera empezou a subi-la temperatura, apareceron os primeiros brotes na moreira e vimo-las primeiras eirugas andar pola caixa na que estaban os ovos. Non sabemo-la data exacta na que naceron, xa que son moi pequenas, delgadas coma pelos e máis curtas cunha unlla.

eiruga  Larva de bolboreta e de calquera insecto, de corpo longo e formado por aneis.

verme  Animal de corpo brando e alongado, formado por aneis e sen patas, que anda arrastrándose.

Verme da seda  Nome popular da larva de bolboreta .

Tivemos que contar coas follas de moreira dos alumnos que as tiñan na casa, xa que a nosa, ó ser tan noviña e pequena, non ten bastantes follas para unhas eirugas tan famentas.

O crecemento foi moi distinto e tiñamos xuntas a eirugas a punto de tece-lo seu casulo con outras de dúas semanas.

O 26 de maio elaborouse o primeiro casulo, polo que a eiruga ten unha vida dun mes.

A eiruga tarda menos dun día en tece-lo casulo de cor branca ou marela.

Agora que está no casulo, a eiruga queda como adormecida e se lle chama crisálida. O seguinte é a metamorfose, momento no que empeza a converterse en bolboreta.

A nosa primeira bolboreta naceu o 15 de xuño, polo que a crisálida ten unha duración de 20 días.

Por último, está o apareamento das bolboretas e a posta dos ovos.

Os ovos son de cor marelo, pero van tornándose grises segundo van pasando os días.

Estas son as dúbidas que nos quedaron:

  • ¿Cáles son os vermes machos e cáles os femias?

  • ¿Cáles son as bolboretas femias?

  • ¿Por que uns casulos son brancos e outros marelos?

  • ¿Por que un verme intentou face-la metamorfose fora do casulo?

Se coñece-las respostas a estas dúbidas, podes escribirnos ó noso correo, podemos aprender moito xuntos e ser amigos.