Concello de Carral


Diccionarios
Diccionario da Real Academia Galega

Vocabulario da Real Academia Galega

Galipedia

Wikipedia

La Voz de Galicia

Orto e ocaso

O tempo

Vive ao Natural

Voz Natura