Nome: Milpés

Nombre: Milpies

Name: Millipede

Reino: Animal

Filo: Artrópodos

Clase: Diplópodos

Orden: Polydésmidos

Familia: Xystodésmidos

Género: Polydesmus

Especie: Angustus

Ten o corpo cilíndrico, con 18 segmentos e dous pares de patas ventrais en cada un.

Antenas curtas.

De cor marrón os adultos e as crías brancas.

É herbívoro.

Móvese con lentitude.