Visita á base de extinción de incendios de 

O 26 de setembro de 2007 visitamo-la base de helicópteros de Castromaior en Abegondo, dependente da Consellería de Medio Ambiente, gracias á mediación dunha familia.

Nela aprendimos que o helicóptero leva unha cesta nun costado. Esa cesta é para leva-lo material que usan para apaga-los lumes do monte.

Na cesta vai o helibalde ou bambi, que é como unha bolsa grande coa que collen auga dos ríos, encoros, piscinas ou do mar, para vertela sobre o lume

Tamén levan os batelumes, que son uns paus cunha peza de goma na punta para apagar os lumes pequenos.

Pero o helicóptero leva algo máis importante, o piloto que o manexa e verte auga sobre o lume e os bombeiros do monte que van nel hasta chegar ó incendio; cerca del se baixan e o pagan coa axuda dos batelumes.¡