Xoves, 8 de febreiro de 2007

 

As 10 e media da mañá estabamos en clase de Relixión, cando un golpe nun cristal asustounos.

Un paxaro acababa de chocar contra un cristal.

Quedamos sorprendidos polo acontecemento.

A sorpresa maior chegou á hora de sair ó recreo, entre as flores que hai baixo a ventá atopamos un tordo morto.

Tiña o pico manchado de sangue.

Non viu o cristal e có golpe tan forte debíu rompe-lo pescozo.

Fixémoslle un enterro moi solemne e gardamos un minuto de silencio.