Nome: Píntafontes. Limpafontes

Nombre: Tritón ibérico

Name: Triton

Reino: Animal

Filo: Vertebrados-Cordados

Clase: Anfibios

Orden: Urodelos

Familia: Salamándridos

Género: Triturus

Especie: Boscai

 

É un anfibio acuático.

A súa pel segrega unha sustancia que pode producir irritación nos ollos, boca ou nariz.

Cor verdoso por riba e pardo e alaranxado por baixo.

5 dedos nas patas traseiras e 4 nas dianteiras.

As crías teñen 3 branquias a cada lado do pescozo.

É carnívoro.

É un animal de movementos rápidos.