Nome: Píntega

Nombre: Salamandra

Name: Salamander

Reino: Animal

Filo: Vertebrados-Cordados

Clase: Anfibios

Orden: Urodelos

Familia: Salamándridos

Género: Salamandra

Especie: Salamandra

Subespecie: Bernardezi

 

É un anfibio que non pode vivir dentro da auga, pero necesita ter a súa pel húmida.

Durante o día agáchase baixo pedras, paos ou terra, pois é un animal de vida nocturna.

Come insectos, caracois, babosas, miñocas, arañas, etc.

É un animal de movementos moi lentos.

Non é venenosa, como din algunhas crenzas populares.

A súa pel segrega unha sustancia que pode producir irritación se tocamo-los ollos, boca ou nariz despois de toca-la píntega.