Nome: Moreira

Nombre: Morera blanca

Name: Sycamore

Reino: Vegetal

División: Espermatofitas

Subdivisión: Angiospermas

Clase: Dicotiledóneas  

Orden: Rosales

Familia: Moráceas

Género: Morus

Especie: Alba

 

Árbore de folla caduca, procedente de Asia.

De pouca altura, pode alcanzar un máximo de 15 metros.

O seu froito son as moras.

É moi empregado para a decoración de parques e xardíns.

As súas follas son o único alimento que toman os vermes da seda.