MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR. NOVEMBRO 2017

Secretaría Virtual (COMEDOR).

DÍAS NON LECTIVOS. CURSO 2017-2018

Informamos que os días 13 de outubro de 2017 e 18 de maio de 2018 non haberá clase, despois de ser aprobada a petición do Centro, pola Xefatura Territorial de Educación de Pontevedra, por coincidir as dúas festas locais (festividade da Reconquista e festividade de San Roque) en días non lectivos.

Ver calendario escolar.

AVISO REUNIÓNS DE NIVEL (1º, 3º E 4º E. PRIMARIA)

As titoras de 1º, 3º e 4º Nivel de E. Primaria convocan aos pais/nais/titores do alumnado para tratar cuestións de interese xeral para o desenvolvemento dos distintos agrupamentos educativos. O alumnado non pode asistir á reunión e, de ter que entrar no recinto escolar, tería que estar baixo a vixilancia dun pai/nai ou titor/a.

DATAS:

1º NIVEL DE E. PRIMARIA -- MARTES 3 OUTUBRO ÁS 17.00 h.

3º NIVEL DE E. PRIMARIA -- MARTES 26 SETEMBRO ÁS 16.00 h.

4º NIVEL DE E. PRIMARIA -- MARTES 3 OUTUBRO ÁS 16.00 h.

AXUDAS MECD PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO. CURSO 2017-2018

Publicadas as axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017-2018. Prazo de presentación de solicitudes ata o 28 de setembro de 2017.

Ata a data sinalada o Departamento de Orientación do Centro tramitará as solicitudes. A SOLICITUDE CUBRIRASE EXCLUSIVAMENTE VÍA WEB. POSTERIORMENTE PRESENTARASE NA SECRETARÍA DO CENTRO.

Acceso á convocatoria. Acceso a circular informativa do Centro.

CIRCULAR INFORMATIVA/1. COMEZO DE CURSO 2017-2018

PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE. CURSO 2017-2018

O profesorado e persoal non docente do centro deséxavos unha feliz volta á escola. Ver profesorado e persoal.

Lembrade que o colexio ábrese uns minutos antes (non máis de 15) para evitar aglomeracións nas portas de acceso.

FELIZ CURSO 2017/2018 .   Vémonos o luns 11 ás 9.00 h !!!

NOVA EMPRESA DE CATERING PARA O CURSO 2017-2018 NO COMEDOR ESCOLAR. MENÚ SETEMBRO 2017

A nova empresa de catering encargada do suministro das comidas e da atención do alumnado para o curso 2017-2018 será SODEXO. Ver menús setembro 2017.