CIRCULAR INFORMATIVA/1. COMEZO DE CURSO 2016-2017

LIBROS DE TEXTO 2016-2017. AVISO ÁS FAMILIAS DE 5º E 6º ED. PRIMARIA.

Comunicamos ás familias do alumnado de 5º e 6º de E. Primaria que os libros de Plástica pendientes de publicar nas listaxes de libros de texto entregadas no mes de xuño, serán os seguintes:

5º Plástica. Arts and crafts- Primary 5 “ByMe”, Macmillan-Edelvives 9788415867043

6º Plástica. Arts and crafts- Primary 6 “ByMe”, Macmillan-Edelvives 9788415867111

Pregámoslles desculpen as molestias.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. CURSO 2016-2017. (Aviso para as familias de 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria).

O martes 13 de setembro de 2016 faráselle entrega á persoa solicitante do fondo solidario de libros de texto (pai/nai/titor-a legal) do lote adxudicado, entre as 16.00 e as 17.00 horas nas propias aulas de cada nivel. Xunto cos libros asinarán o compromiso de devolución ao remate do curso escolar e as normas do programa do fondo solidario da Consellería de Cultura, Educación e O. U.

Funcionamento do programa de fondo solidario de libros de texto. Ver normas

CURSO 2016-2017. COMEZO DAS CLASES.

As clases comezarán o luns 12 de setembro. O horario será das 9.00 ás 14.00 horas e haberá servizo de comedor. Todo o alumnado dirixirase ás portas de entrada e ás aulas do curso anterior; agás o alumnado novo, que esperará na Secretaría do Centro, e o alumnado de 4º de Educación Infantil, que se incorporará segundo o plan de adaptación.

VÉMONOS O DÍA 12!!!

AXUDAS DO MECD PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO. CURSO 2016-2017

Publicadas as axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016-2017. Prazo de presentación de solicitudes ata o 29 de setembro de 2016.

Durante o mes de setembro o Departamento de Orientación do Centro informará e asesorará ás familias interesadas. A SOLICITUDE CUBRIRASE EXCLUSIVAMENTE VÍA WEB.

Acceso á convocatoria. Acceso a circular informativa do Centro.

COMEDOR ESCOLAR. LISTAXE DEFINITIVA DE COMENSAIS PARA O CURSO 2016-2017.

Publicada a listaxe definitiva de comensais admitidos para o comedor para o curso 2016/2017. (Comensais do curso anterior e alumnado que solicitou o servizo por primeira vez). Ver listaxe.

O alumnado que presentou a solicitude fóra de prazo, figura nunha listaxe de espera, ordenados por data de presentación. No momento de haber vacantes, e obter praza, serán avisados para formalizar a matricula. 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. LISTAXE DEFINITIVA E LISTAXE ADQUISICIÓN COMPLEMENTARIA. CURSO 2016-2017.

Segundo a Orde do 27 de abril de 2016 (DOG do 16 de maio) publícanse as listaxes definitivas para o FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO para alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º E. PRIMARIA e a listaxe de LIBROS COMPLEMENTARIOS.

Data de entrega dos libros adxudicados: Pendente ata o mes de setembro.

Ver listaxe fondo solidario do Centro.                                   Ver listaxe de adquisición de libros complementarios.

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO 2016-2017. LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Segundo a Orde do 27 de abril de 2016 (DOG do 16 de maio) publícase a listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas para o fondo solidario de libros de texto para o alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria para o curso 2016-2017.

Prazo para reclamacións no Centro: 15 e 16 de xullo de 2016.

Publicación da listaxe definitiva: 22 de xullo de 2016.

Data de entrega dos libros adxudicados: Pendente ata o mes de setembro.

Ver listaxes.