COMEDOR 2016-2017. LISTAXE PROVISIONAL DE COMENSAIS.

Aviso da publicación no taboleiro de anuncios da Secretaría e do Comedor da listaxe provisional de alumnado admitido no comedor para o curso 2016-2017. Lembrámoslles que o prazo para solicitar as axudas da Consellería de cultura, Educación e O. U. remata o día 4 de xullo de 2016.

CURSO 2016-2017. COMEZO DAS CLASES.

As clases comezarán o luns 12 de setembro. O horario será das 9.00 ás 14.00 horas e haberá servizo de comedor. Todo o alumnado dirixirase ás portas de entrada e ás aulas do curso anterior; agás o alumnado novo, que esperará na Secretaría do Centro e o alumnado de 4º de Educación Infantil, que se incorporará segundo o plan de adaptación. Ver circular. 

ATA SETEMBRO! FELICES VACACIÓNS!

CALENDARIO ESCOLAR 2016-2017

Con data 15 de xuño publícase no DOG a orde do 7 de xuño pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016-2017. Ver DOG

Enlace: O Colexio>Calendario Escolar.

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCACIÓN INFANTIL (CONCELLO DE VIGO). CURSO 2016-2017

Non poderán acceder ás axudas de comedor municipais o alumnado matriculado en centos docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería con competencias en materia de educación da Xunta de Galicia que cumpran os requisitos para acceder ás axudas de comedor reguladas no Decreto 132/2013 do 1 de agosto da Consellería de Cultura, Educación e O. U.

Prazo de presentación:  Do 9 de XUÑO ao 2 de XULLO (ambos incluídos).

Lugar de presentación: Nas UNIDADES BÁSICAS DE ACCIÓN SOCIAL da zona. Coia: Quintela nº 31 baixo. T. 986 298 118.

Horario: De luns a venres, de 9.00 h a 13.00 h.

(Máis información e solicitudes na Secretaría do Colexio ou na Oficina Virtual do Concello na web sede.vigo.org.)

AXUDAS PARA O COMEDOR ESCOLAR (XUNTA DE GALICIA). CURSO 2016-2017.

Destinatarios: Alumnado escolarizado no Centro que presentou solicitude de reserva no mes de abril e alumnado que se matricula por primeira vez no Centro, que na reserva de praza en marzo, solicitara o uso de servizo do comedor escolar.

Lugar e prazo de presentación: Secretaria do Centro, do 15 de xuño ao 4 de xullo de 2016, ambos inclusive.

Documentación: Modelo de autodeclaración da instrución 2/2016 (anexo VI).     Calculadora.                                    Instrucións para cumplimentar o impreso.                                   Circular Informativa.

PROCEDEMENTO PARA A DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DE E. PRIMARIA DO FONDO SOLIDARIO (3º E 5º) E DAS AXUDAS (4º E 6º)

Todos os centros docentes sostidos con fondos públicos deberán dispoñer dun fondo solidario de libros de texto, que estará integrado por:
1.- Libros do propio fondo (3º e 5º). 2.-Todos os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2015/16 (4º e 6º) 3.- Os libros de texto e o material didáctico vixente e útil voluntariamente cedido ao fondo.
Están exentos da citada obriga o alumnado de 1º e 2º curso de educación primaria. 
Orde do 27 de abril de 2016 (DOG do 16 de maio).

Circular informativa.

MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR. XUÑO 2016

Secretaría Virtual (COMEDOR).