CIRCULAR INFORMATIVA/4. MAIO 2017

Actualización de datos para alumnado matriculado no Centro. Ver O COLEXIO (Circulares informativas). Impreso do Centro. Cor verde claro. (Lugar de presentación: Titoras/Titores).

RESERVA DE PRAZA PARA O COMEDOR ESCOLAR. CURSO 2017-2018

Do 24 de abril ata o día 5 de maio abrirase un prazo para que as familias poidan solicitar o comedor para o próximo curso escolar.

Ver Circular informativa Modelo de solicitude (Comensais actuais: cor amarelo. Para novas solicitudes: cor branco).

Lugar de presentación: Unicamente na Secretaría do centro. (Horario: 9.00 - 14.00 horas)

MENÚS COMEDOR ESCOLAR.ABRIL 2017

Secretaría Virtual (COMEDOR).

MATRÍCULA 2017-2018 (V). INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS QUE PRESENTARON A SOLICITUDE DE ADMISIÓN.

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado para o vindeiro curso escolar 2017-2018, comunícase que todas as solicitudes para o nivel de 4º de Educación Infantil (3 anos) resultaron admitidas.
Tamén resultaron admitidas as solicitudes para os seguintes niveis educativos: 2º, 3º e 4º de E. Primaria. (Sempre que foran presentadas dentro do prazo establecido). Non é necesario achegar ningunha documentación complementaria ata a formalización da matrícula (20 ao 30 de xuño de 2017).
As listaxes provisionais de admitidos e non admitidos en cada un dos cursos serán publicadas o 25 de abril de 2017. As listaxes definitivas serán publicadas o 15 de maio de 2017.

PLAN DE CONSUMO DE FROITA FRESCA. II SEMANA DA FROITA. CURSO 2016-2017

Máis información.

As froitas seleccionadas para a 2ª semana, do 20 ao 24 de marzo, serán: FRESA - PLÁTANO - MAZÁ - MANDARINA - PERA

MATRÍCULA 2017-2018 (IV). SORTEO LETRAS DE PRIORIDADE.

Ver a Resolución do 23 de febreiro de 2017 da Dirección Xeral de Educación pola que se fai público o resultado do sorteo.

MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR. MARZO 2017

Secretaría Virtual (COMEDOR).

MATRÍCULA 2017-2018 (III). A ADMISIÓN DE ALUMNADO AOS CENTROS PODERÁ FACERSE A TRAVÉS DUNHA APLICACIÓN INFORMÁTICA.

Acceso á información.

Ver circular informativa.

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ver a orde do 25 de xaneiro de 2017.

MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR. FEBREIRO 2017

Secretaría Virtual (COMEDOR).