AVISOS Á COMUNIDADE EDUCATIVA. DECEMBRO 2016.

Segundo o Calendario Escolar para o curso 2016-2017, por coincidir unha festa laboral con carácter local en día non lectivo, o Servizo de Inspección Educativa Provincial vén de autorizar con data 11 de novembro, como non lectivo para este curso escolar o día solicitado polo Consello Escolar do Centro: 27 de marzo de 2017. Os días 5, 7 e 9 de decembro haberá clases.

Como en anos anteriores o Colexio colabora con CÁRITAS – PERPETUO SOCORRO na campaña do Nadal. Poden participar traendo alimentos non perecedeiros (conservas, doces de Nadal, etc.) ou tamén aportacións económicas; dende o día de hoxe e ata o día 19 de decembro inclusive. (CONTA BANCARIAABANCA ES 2080 5104 8430 0001 9834)

Asimesmo informámoslles que na entrada ás aulas de 3º e 4º de E. Primaria, o alumnado do Centro xunto co Departamento de Relixión, elaborará un BELÉN que as familias poderán visitar os martes entre as 16.00 e as 18.00 horas, no mes de decembro.

MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR. DECEMBRO 2016

Secretaría Virtual (COMEDOR).

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016 (IV). Procedemento electoral.

Información ás familias do procedemento electoral.

A data das votacións será o vindeiro martes 29 de novembro na entrada da Secretaría do Centro.

AVISO REUNIÓN DA TITORÍA DE 4º A E. PRIMARIA

Programada a reunión, pendiente de realizar, da titoría de 4º de E. Primaria, GRUPO A, para tratar cuestións de interese xeral para o desenvolvemento do agrupamento educativo. O alumnado non pode asistir á reunión e, de ter que entrar no recinto escolar, tería que estar baixo a vixilancia dun pai/nai ou titor/a.

DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2016.  HORA: 16.00

LUGAR: AULA DE 4º NIVEL - GRUPO  A  (2º ANDAR - EDIFICIO PRINCIPAL).

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016 (III). Candidaturas presentadas.

SECTOR DO PROFESORADO
• Dª . Mª Ángeles Ayán Burillo • Dª. Elena Batán Taboada • Dª. Begoña Garza Fernández
• Dª. Pilar Rajoy González • D. Francisco Rodríguez Arias
SECTOR DE PAIS / NAIS
• Dª. Ana Lareo Fernández (nai de Xulia Fajardo 2ºB Prim. e Diego Fajardo 5º A Inf.).
• D. Miguel Lima Méndez (pai de Nuno Lima 2º B Prim. e Vera Lima 5º A Inf.).

DÍA NON LECTIVO. CURSO 2016-2017

O Consello Escolar do CEIP EMILIA PARDO BAZÁN en reunión celebrada o 11 de outubro de 2016 decidíu solicitar á Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O. U. como día non lectivo para o curso 2016-2017, o 27 de MARZO de 2017, por coincidir unha festa laboral con carácter local en día non lectivo (Festividade de San Roque), segundo o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 15 de xuño de 2016).  A solicitude foi aprobada pola Inspección Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Educación, con data 8 de novembro de 2016.

Resumo de datas de interese do calendario escolar 2016-2017 : pincha aquí

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016 (II). Circular informativa e calendario electoral.

- Circular informativa das eleccións ao Consello Escolar 2016-2017.
- Calendario Electoral que foi aprobado pola Xunta Electoral na reunión celebrada o 2 de novembro de 2016.

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016 (I). Constitución Xunta Electoral.

Ponse en coñecemento da Comunidade Educativa (mestres, pais/nais e persoal de administración e servizos) deste Centro que o mércores, día 2 de novembro, ás 12.15 horas, costituíuse a XUNTA ELECTORAL que organizará e supervisará todo o proceso de eleccións para a renovación parcial dos membros do Consello Escolar. O sorteo público para a elección dos compoñentes (Director, 1 mestra, 1 pai e 1 representante do persoal de administración e servizos) celebrouse o pasado día 25 de outubro na sala de Informática do Edificio Anexo.
Nestas eleccións corresponde renovar 3 representantes do profesorado e 3 representantes do sector pais/nais (Un deles será nomeado pola ANPA).

AVISO REUNIÓN DE NIVEL. 2º E. PRIMARIA.

Programada a reunión de titoría de 2º Nivel de E. Primaria para tratar cuestións de interese xeral para o desenvolvemento dos distintos agrupamentos educativos. O alumnado non pode asistir á reunión e, de ter que entrar no recinto escolar, tería que estar baixo a vixilancia dun pai/nai ou titor/a.

DATA: 25 DE OUTUBRO DE 2016.

LUGAR: AULAS DE 2º NIVEL (1º ANDAR - EDIFICIO PRINCIPAL).