COMEDOR ESCOLAR. LISTAXE DEFINITIVA DE COMENSAIS PARA O CURSO 2016-2017.

Publicada a listaxe definitiva de comensais admitidos para o comedor para o curso 2016/2017. (Comensais do curso anterior e alumnado que solicitou o servizo por primeira vez). Ver listaxe.

O alumnado que presentou a solicitude fóra de prazo, figura nunha listaxe de espera, ordenados por data de presentación. No momento de haber vacantes, e obter praza, serán avisados para formalizar a matricula. 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. LISTAXE DEFINITIVA E LISTAXE ADQUISICIÓN COMPLEMENTARIA. CURSO 2016-2017.

Segundo a Orde do 27 de abril de 2016 (DOG do 16 de maio) publícanse as listaxes definitivas para o FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO para alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º E. PRIMARIA e a listaxe de LIBROS COMPLEMENTARIOS.

Data de entrega dos libros adxudicados: Pendente ata o mes de setembro.

Ver listaxe fondo solidario do Centro.                                   Ver listaxe de adquisición de libros complementarios.

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO 2016-2017. LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Segundo a Orde do 27 de abril de 2016 (DOG do 16 de maio) publícase a listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas para o fondo solidario de libros de texto para o alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria para o curso 2016-2017.

Prazo para reclamacións no Centro: 15 e 16 de xullo de 2016.

Publicación da listaxe definitiva: 22 de xullo de 2016.

Data de entrega dos libros adxudicados: Pendente ata o mes de setembro.

Ver listaxes.

AVISO ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO QUE FINALIZOU 6º E. PRIMARIA. HISTORIAL ACADÉMICO CURSO 2015-2016.

Dende o mércores 13 de xullo estarán dispoñibles na Secretaría do Centro os historiais académicos para o alumnado que finalizou os estudos de 6º E. Primaria no curso 2015-2016. Este documento terá que ser recollido polo pai/nai/persoa titora legal do alumno ou alumna. O historial académico é o documento oficial que reflicte os resultados das avaliacións e as decisións relativas ao progreso académico do alumnado ao longo da etapa. Esténdese en papel oficial, leva o visto e prace do director do Centro e ten o valor acreditativo dos estudos realizados. Unha copia será enviada aos Centros onde prosigan os seus estudos. Máis información.

O horario de Secretaría no mes de xullo é das 10 ás 13 horas de luns a venres. Lembramos que durante o mes de agosto a Secretaría do Centro permanecerá pechada.

COMEDOR 2016-2017. INSTRUCIÓNS E REGULAMENTO DO COMEDOR ESCOLAR DO CEIP EMILIA PARDO BAZÁN.

O Consello Escolar, con data 29 de xuño de 2016,  aprobou o regulamento  para o funcionamento do comedor escolar para o curso 2016-2017. Ver Regulamento do Comedor Escolar.

AVISO ÁS FAMILIAS. AXUDAS LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR e FONDO SOLIDARIO. E. PRIMARIA - CURSO 2016-2017

Dende o venres 8 de xullo estarán dispoñibles na Secretaría do Centro os vales para as familias que solicitaron as axudas para os libros de texto de 1º e 2º de E. Primaria para o curso 2016-2017 ou as axudas para material escolar (E. Primaria).

As familias do alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º  de E. Primaria que solicitaron a participación no fondo solidario de libros de texto publicarase a listaxe provisional, neste medio e nos taboleiros de anuncios do colexio, o día 14 de xullo.

Horario de Secretaría no mes de xullo de 10 a 13 horas de luns a venres.  No mes de agosto, permanecerá pechada.

Circular informativa da entrega de vales.

COMEDOR 2016-2017. LISTAXE PROVISIONAL DE COMENSAIS.

Aviso da publicación no taboleiro de anuncios da Secretaría e do Comedor da listaxe provisional de alumnado admitido no comedor para o curso 2016-2017. Lembrámoslles que o prazo para solicitar as axudas da Consellería de cultura, Educación e O. U. remata o día 4 de xullo de 2016.

CURSO 2016-2017. COMEZO DAS CLASES.

As clases comezarán o luns 12 de setembro. O horario será das 9.00 ás 14.00 horas e haberá servizo de comedor. Todo o alumnado dirixirase ás portas de entrada e ás aulas do curso anterior; agás o alumnado novo, que esperará na Secretaría do Centro e o alumnado de 4º de Educación Infantil, que se incorporará segundo o plan de adaptación. Ver circular. 

ATA SETEMBRO! FELICES VACACIÓNS!