MATRÍCULA 2017-2018 (V). INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS QUE PRESENTARON A SOLICITUDE DE ADMISIÓN.

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado para o vindeiro curso escolar 2017-2018, comunícase que todas as solicitudes para o nivel de 4º de Educación Infantil (3 anos) resultaron admitidas.
Tamén resultaron admitidas as solicitudes para os seguintes niveis educativos: 2º, 3º e 4º de E. Primaria. (Sempre que foran presentadas dentro do prazo establecido). Non é necesario achegar ningunha documentación complementaria ata a formalización da matrícula (20 ao 30 de xuño de 2017).
As listaxes provisionais de admitidos e non admitidos en cada un dos cursos serán publicadas o 25 de abril de 2017. As listaxes definitivas serán publicadas o 15 de maio de 2017.

PLAN DE CONSUMO DE FROITA FRESCA. II SEMANA DA FROITA. CURSO 2016-2017

Máis información.

As froitas seleccionadas para a 2ª semana, do 20 ao 24 de marzo, serán: FRESA - PLÁTANO - MAZÁ - MANDARINA - PERA

MATRÍCULA 2017-2018 (IV). SORTEO LETRAS DE PRIORIDADE.

Ver a Resolución do 23 de febreiro de 2017 da Dirección Xeral de Educación pola que se fai público o resultado do sorteo.

MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR. MARZO 2017

Secretaría Virtual (COMEDOR).

MATRÍCULA 2017-2018 (III). A ADMISIÓN DE ALUMNADO AOS CENTROS PODERÁ FACERSE A TRAVÉS DUNHA APLICACIÓN INFORMÁTICA.

Acceso á información.

Ver circular informativa.

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ver a orde do 25 de xaneiro de 2017.

MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR. FEBREIRO 2017

Secretaría Virtual (COMEDOR).

PLAN DE CONSUMO DE FROITA FRESCA. CURSO 2016-2017

Un curso máis participaremos no programa de distribución de foita fresca nas escolas. As semanas solicitadas son as seguintes:

1ªSemana: 30 de XANEIRO ao 3 de FEBREIRO.    2ª Semana: 20 ao 24 de MARZO.    3ª Semana: 22 ao 26 de MAIO.

Nos días previos a estas semanas avisarase das froitas seleccionadas para que as familias poidan telo en conta.

Máis información.

As froitas seleccionadas para a 1ª semana serán: FRESA - PLÁTANO - MAZÁ - MANDARINA - PERA

 

MATRÍCULA 2017-2018 (II). PRESENTACIÓN DO CEIP EMILIA PARDO BAZÁN PARA AS NOVAS FAMILIAS.

DÍA E HORARIOS DA XORNADA DE PORTAS ABERTAS: - 7 DE MARZO (Martes): Mañá: 12:30 h - Tarde: 16:30 h (Non é necesario avisar previamente). O prazo para facer a reserva de praza é do 1 ao 20 de marzo de 2017. Orde do 12 de marzo de 2013 sobre o proceso de admisión (DOG 15 de marzo). Máis información e formularios.

MATRICULA 2017-2018 (I). PRESENTACIÓN DO IES POLITÉCNICO (CENTRO ADSCRITO) PARA ALUMNADO E FAMILIAS DE 6º E. PRIMARIA

O martes 31 de xaneiro ás 19.30 horas (familias) e o xoves 2 de febreiro ás 12.15 horas (alumnado cos seus titores) teremos unha xornada de presentación do Instituto Politécnico para que o alumnado, e as súas familias, que no curso 2017-2018 comeza os estudos da ESO poidan coñecer as súas ensinanzas e instalacións. O prazo para facer a reserva de praza, por ser o Centro adscrito, remata o 15 de febreiro de 2017. (Orde do 12 de marzo de 2013 sobre o proceso de admisión. DOG 15 de marzo). A solicitude, xunto coa información, será enviada ás familias polo alumnado e, aquelas interesadas, terán que devolvela aos titores, cuberta e asinada; ou ben, entregala na Secretaría do Centro. As familias tamén a poderán cumprimentar, por primeira vez, a través da seguinte aplicación informática:

https//www.edu.xunta.es/admisionalumnado. Solicitudes-Solicitudes de reserva-Crear solicitude de reserva.  

IMPORTANTE: Esta solicitude haberá que imprimila e presentala no CEIP EMILIA PARDO BAZÁN ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015 do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común.

 Máis información.