Libros de texto

Libros de texto (curso 2010-2011)


1º de Primaria

Haga"click" sobre la opción de su interés
2º de Primaria
3º de Primaria
4º de Primaria
5º de Primaria
6º de Primaria
Observaciones

 
1º de Primaria
 
Asignatura Libro Editorial
Lengua Gallega

Lingua 1. Proxecto os camiños do saber.

Lecturas "A nave dos libros".Prexecto os camiños do saber

Santillana

Obradoiro
Lengua Castellana

Lengua 1. Primeros pasos pauta.Proyecto los caminos del saber.

Proyecto lector:Pericopín (sólo cuaderno)

Santillana
Obradoiro

Everest

Lengua Inglesa

Find out
. pupil´s Book 1
.Abaut science and art 1

Macmillan
Matemáticas Proyecto los caminos del saber Santillana
Conocimiento del medio Proxecto os camiños do saber Santillana
Religión Proyecto los caminos del saber Santillana
Plática Arts and grafits 1 SM
Música

Xograr

 

Galinova

 
2º de Primaria
 
Asignatura Libro Editorial
Lengua Castellana

Lengua 2.Primeros pasos pauta. Proyecto los caminos del saber.

Lectura:"El viaje del viento pequeño" (sólo cuaderno)

Santillana Obradoiro

 

Everest

Lengua Gallega Lingua 2.Proxecto os camiños do saber.

Lecturas 2:"A nave dos libros"Proxecto os camiños do saber.
Santillana Obradoiro
Lengua Inglesa

Find out
. pupil´s Book 2
.Abaut science and art 2

Macmillan
Matemáticas Proyecto los caminos del saber. Santillana
Conocimiento del medio Proxecto os camiños do saber.
Santillana
Obradoiro
Religión Proyecto los caminos del saber. Santillana
Música Xograr Galinova

 
3º de Primaria
 
Asignatura Libro Editorial
Lengua Gallega A casa do saber Santillana
Lengua Castellana

La casa del saber

Lectura: De buena tinta

Santillana
Lengua Inglesa "English Adventure"
Pupils Book-3
Act. Book-3

Start to Englisgh A

Town mouse and country mouse

LongmanCambridge

Penguin Y.R.
Matemáticas La casa del saber Santillana
Conocimiento del medio La casa del saber Santillana
Religión

Religión católica 3

Abre la puerta

Anaya
Música Educación Musical Proxecto século XXI Galinova
Ed. Plástica A casa do saber Santillana

 
4º de Primaria
 
Asignatura Libro Editorial
Lengua Gallega A casa do saber Santillana
Lengua Castellana

La casa del saber

Lectura: De buena tinta

Santillana
Lengua Inglesa "English Adventure"
Pupils Book-4
Prog. Book-4

Start to english

The wizard of Oz

LongmanCambridge

Penguin Y.R.
Matemáticas La casa del saber Santillana
Conocimiento del medio La casa del saber Santillana
Educación Plástica A casa do saber Santillana
Religión

Religión Católica 4

Abre la puerta

Anaya
Música Educación Musical Proxecto século XXI Galinova

 
5º de Primaria
Asignatura Libro Editorial
Lengua Gallega Lingua 5. Proxecto a casa do saber. Santillana
Lengua Castellana Lengua castellana 5. Proyecto la casa del saber Santillana

 

 

Lengua Inglesa

Cool Kids 5
Activity Book 5
Grammar book
Class book5


Charlie an the Chocolate Factory

Kim's choice

Oxford University PressLongman


Longman

Matemáticas Matemáticas 5 Vicens Vives
Conocimiento del medio Mundo 5.
(Galicia)
Vicens Vives
Religión Religión Católica 5º. Se llama Jesús. S.M.
Música Xograr Galinova
 
6º de Primaria
 
Asignatura Libro Editorial
Lengua Gallega Lingua 6.Proxecto a casa do saber Santillana Obradoiro
Lengua Castellana L. Castellana 6. Proyecto La casa del saber Santillana
Lengua Inglesa

Cool Kids
Activ Book. 6.Gramma B.
Class book 6

Peter Pan

Island for sale

Start to enghish c

Oxford University Press


Longman

Longman

Cambridge-SM

Matemáticas Matemáticas 6 Vicens Vives
Conocimiento del medio Medio 6 (Galicia)
Vicens Vives
Religión Se llama Jesús. RC 6 SM
Educación para a Cidadanía Proxecto A casa do saber Santillana
Música Xograr Galinova
[Volver al menú]

Observaciones:
LIBROS RECOMENDADOS PARA EL VERANO:
1º Prim.- HOLIDAY WORLD 1.MARK ORMEROT. Macmillan
2º Prim.-HOLIDAY WORLD 2 .MARK ORMEROT. Macmillan
3º Prim. -VACACIONES LONGMAN-3-Longman.
4º Prim. -HOLIDAY ENGLISH 4º. E.Oxford
5º Prim.- HOLIDAY ENGLISH 5º. E Oxford University Press
6º Prim.- HOLIDAY ENGLISH 6º. E.Oxford University Press

Dicionario de Inglés recomendado en 3º de Prim. :OXFORD POCKET
(si tienen alguno en casa no hay que comprarlo)