A
┐CANTO SABES?
A
COĐECER GALICIA
A
COĐECER MUNDO
A
CORPO HUMANO
A
ANIMAIS
A
REINO VEXETAL
A

COĐECEMENTO
DO
MEDIO