ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA O CURSO 2017-18

   
 
F En setembro enviarase unha circular ás familias coas ofertas de actividades.
F A inscripción poderase facer entre as 16.00 e as 17.00h. da tarde, de luns a venres, no local da ANPA.
F Para a actividade de NATACIÓN, e o seu importe aboarase no momento da inscripción.
F As actividades que se ofertan só se levarán a cabo se hai un mínimo de 10 alumnos-as anotados.
F Estas actividades desenvolveranse entre os meses de Outubro a Xuño.
F O pago das actividades que se cobran por mes (excepto a PISCINA que será cuatrimestral) deberá efectuarse nos primeiros 5 días lectivos de cada mes á empresa que presta o servizo.
F Para poder inscribirse é preciso ser socio da ANPA, é dicir, pagar a cuota da ANPA que é de 20 € por todo o ano e por familia.
   
   
  A actividade de NATACIÓN será realizada na PISCINA MUNICIPAL DE LAVADORES e na PISCINA DE BARREIRO.

 

   
   
  O resto das actividades serán no colexio
 

ACTIVIDADE

DÍAS

HORARIO

PREZO

IDADE

Patinaxe

    Luns

De 16:00 a 17:30 h.

16 € / mes

Máis de 5 anos

Taller de cociña IMAXINA

Xoves e Venres

De 16:00 a 17:30h.

21 € / mes

Máis de 3 anos

Baloncesto

     Mércores

De 16:00 a 17:30h.

15 € / mes

Máis de 3 anos

Inglés Primaria

Martes

De 16.00 a 17.00h.

13 € / mes

Máis de  6 anos

Inglés Infantil

Xoves

De 16.00 a 17.00h.

13 € / mes

Máis de  6 anos

Natación

Luns (Piscina de Barreiro)

Piscina de Lavadores:

Martes

Mércores

                       ás 16:15 

 

ás 18:15

ás 16:00

Piscina de Barreiro: 42,00 €/neno por cuatrimestre

Piscina de Lavadores:  30 € /neno  cuatrimestre

Piscina de Barreiro: a partir de 4 anos

 

Piscina de Lavadores: a partir de 3 anos

Multideporte

Martes

De 16.00 a 17.00h.

29 € / mes

Máis de 6 anos

Tae-Kwondo

             Luns e Mércores          (2 horas/semana)

De 16.00 a 17.00h.

19 € / mes

Máis de 4 anos

Fútbol

Martes

De 16.00 a 17.30h.    
Expresión corporal Xoves De 16.00 a 17.00h. de 11 € / mes Máis de 5 anos

Balonmán

Venres

De 16.00 a 17.00h.

13 € / mes

Máis de  6 anos

Robótica Venres De 16.00 a 17.30h. 29 € / mes