HORARIOS NO CURSO 2017-2018

   

HORARIO DO CENTRO:

 

 
   

Setembro a Xuño: de 9 a 14 h.

 

 
 

Educación Infantil

Educación Primaria

1ª hora 9.00 - 9.50 h. 1ª hora 9.00 - 09.50 h.
2ª hora 9.50 - 10.40 h. 2ª hora 09.50 - 10.40 h.
3ª hora 10.40 - 11.00 h. 3ª hora 10.40 - 11.30 h.
Recreo 11.0 - 11.30 h.
Merenda 11.30 - 12.00 h. Recreo 11.30 - 12.00 h.
Hora de ler 12.00 - 12.20 h. Hora de ler 12.00 - 12.20 h.
4ª hora 12.20 - 13.10 4ª hora 12.20 - 13.10 h.
5ª hora

13.10 - 14.00 h.

5ª hora 13.10 - 14.00 h.

 

 
 

HORARIO DO ALUMNADO DE 3 ANOS EN SETEMBRO:

Do 10 ao 26 de setembro o alumnado de TRES ANOS terá o seu PERÍODO DE ADAPTACIÓN, polo que os nenos non empezarán todos as clases o día 10 no horario do resto do alumnado.

Primeiro faránse entrevistas individuais co pai, nai e alumno/a os días 8 e 9 de setembro e unha vez rematadas as entrevistas empezarán o alumnado en pequeno grupo e logo en gran grupo de forma progresiva aumentado cada vez o tempo de permanencia no centro ata que estén a horario completo

 
   

HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS:

Setembro a Xuño: martes de 16 a 17 h.

 

 
   

HORARIO DE atención do EQUIPO DIRECTIVO:

De 9.00 a 9:50 h.      e      de 13.15 a 14.00 h.

 
     
   

HORARIO DE atención da ANPA:

(a partires do mes de SETEMBRO)

Luns a Xoves: de 16.00 a 17.00 h.