CLAUSTRO DE PROFESORES/AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME E APELIDOS
DESTINO
ADSCRICCION

EULOXIO REGUEIRA GUNTURIZ

 

DEFINITIVO
EDUCACIÓN INFANTIL 5 ANOS

Mª CARMEN VAZQUEZ BARREIRO

 

DEFINITIVA
EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS

AMALIA OCAMPO ROMERO

 

DEFINITIVO
EDUCACIÓN INFANTIL 3 ANOS

MARGARITA SANDE CORTIZAS

 

DEFINITIVO
1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ELISA DOPICO BORES

 

DEFINITIVO
2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

JUAN ARRIBAS RODRIGUEZ

 

DEFINITIVA
4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Mª CARMEN BARREIRO LOPEZ

 

DEFINITIVO
3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

FRANCISCA LOPEZ VERES

 

DEFINITIVA
6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

JOSEFA P. PICOS GARCIA

 

DEFINITIVA
5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PURIFICACION FACHAL CORBEIRA

 

DEFINITIVA
ESPECIALISTA EN LINGUA INGLESA

JOSE CARLOS PENA BELLÓN

 

DEFINITIVA
ESPECIALISTA EN PEDAGOXIA. TERAPEUTICA.

LARA VALCUENDE LOMA

 

DEFINITIVA
ESPECIALISTA DE MUSICA

MANUEL ROMERO TORRENTE

 

DEFINITIVO
ESPECIALISTA E. FISICA

DOLORES CASTRO SIXTO

 

ENSINO RELIXIOSO(CATOLICO)

ROSA SAAVEDRA

 

ENSINO EVANXELICO
  

 

 

MERCEDES IGLESIAS AGUIARDEFINITIVAAPOIO INFANTIL
 

ELENA URTIAGA ESTÉVEZ

 

DEFINITIVAORIENTADORA ( Compartida con Piñeiros)

MENU INICIO