INSTALACIONS

INFANTIL(tres, cuatro y cinco años)

Aulas diseñadas para a reforma. Espaciosas, ben iluminadas dotadas de abundante material didáctico.

As aulas de Infantil poesen cuarto de baño dentro das propias aulas o que impide que os nenos/as teñan que sair da aula sos.

Material gratuito en toda a Etapa.

aula tres anos

aula de catro anos

 

PRIMARIA

Unha por nivel. Tres na parte baixa do edificio de Primaria e as outras tres no primeiro andar.

As aulas poseen abundante material didáctico.

O Material de aula é gratuito para tódolos niveis. Os alumnos/as so teñen que merca-los libros.

MENU INICIO