PATIO DE INFANTIL
PATIOS DE RECREO DE EDUCACION INFANTIL DIFERENCIADOS DOS DE PRIMARIA CUN AMPLO PATIO CUBERTO DE 200METROS CUADRADOS PARA OS DÍAS DE FRIO E CHOIVA, E UN PEQUENO PATIO EXTERIOR CON ELEMENTOS DE XOGO.