LOE

Lei orgánica de Educacion

BOE 4/5/2006

REGULAMENTO ORGANICO DOS CENTROS DE INFANTIL E PRIMARIA

Decreto 374/1996

DOG 21/10/96

ORGANIZACION DOS CENTROS DE INFANTIL E PRIMARIA

Orde do 22 de xullo de 1997

DOG 02/09/1997

REGULAMENTO ORGANICO DOS C.P.I

Decreto 7/1999 (DOG 26/01/1999 )

ORGANIZACION DOS C.P.I

Orde do 3 de3 outubro de 2000

 

 

REGULAMENTO ORGANICO DOS I.E.S

Decreto 324/1996

DOG 09/08/1996

ORGANIZACION DSO I.E.S

Orde do 1 de agosto de 1997

DOG 02/09/1997

CURRICULO DE INFANTIL RD 114/2004, de 23 de xaneiro, polo que se establece o currículo da Educación Infantil (BOE 6.02.04)