ORIENTACIÓN

 

Servir de axuda a tódolos membros da comunidade escolar en todo o referido á educación, en sentido amplo, é o obxectivo e a finalidade do departamento de orientación.
Está a disposición de pais, alumnos e profesores.
Poden contactar co orientador por teléfono ou no enderezo de correo electrónico jgar@edu.xunta.es