DOCUMENTOS

Nos seguintes enlaces pódense encontrar diversos documentos de uso común no centro.
Deben ser presentados na secretaría ou na Asociación de Pais de Alumnos.

IMPRESOS SOLICITUDE DE MATRICULA
SOLICITUDE DE MATRÍCULA Ademais da instancia de solicitude, deberán presentar:
OPCIÓN RELIXIOSA/ALTERNATIVA Informe sanitario (Alumnos de E.I. e 1º de Primaria).
Fotocopia plastificada do documento de seguro médico.
Impreso de opción relixiosa.
3 fotografías tamaño carné.
SOLICITUDE DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
SOLICITUDE DE COMEDOR