INSTALACIÓNS

EDIFICIO PRIMARIA EDIFICIO INFANTL


Planta baixa

Patio cuberto
Cuarto
Ed. Física
Duchas, servizos
Almacéns


1º andar

Dirección
Secretaría
Conserxería
Sala profesores
Oficina
da A.P.A.
2 aulas de
infantil
Comedor
Biblioteca
PCs Concello


2º andar

7 aulas
1 titoría
Aula de música
Aula de A.L.
Aula de apoio
Dep. Plástica Aula de P.T


3º andar

6 aulas
1 titoría
2 Aulas informática
Dep. Orientación
Dep. Ed. Física
Xef. de Estudos
Aula de Inglés


4º andar

Ximnasio
Usos múltiples


Planta baixa

2 aulas
Servizos
na aula
1 titoría


1º andar

2 aulas
Servizos
na aula
1 titoría


2º andar

Patio xogos
Servizos
Almacén xoguetes
Xardín
Patio infantil

IMAXES
Biblioteca
Xardín
Un aula de infantil
Patio infantil