UN ESTUDO SINXELO SOBRE O USO DO GALEGO NA COMUNIDADE ESCOLAR

 

Este estudo foi feito polo equipo de normalización lingüística. Non é exahustivo e non pretende unha análise estatística rigorosa senón ter unha idea xeral sobre o uso do galego na comunidade educativa do colexio.

Presentamos de seguido uns gráficos cos resultados acadados.

ENQUISA Ó PROFESORADO

ENQUISA ÓS ALUMNOS

ENQUISA ÓS PAIS