Datos do Centro

A web do CEIP A Xunqueira Nº 2 mudou de enderezo!

Podes atopala en:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipxunqueira2/

CEIP A Xunqueira Nº 2 - Alexandre Bóveda s/n - 36005 Pontevedra. Teléfono: 886159073 - Fax: 886159075
Correo electrónico: ceip.xunqueira2@edu.xunta.es; Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipxunqueira2/. Titularidade: Pública; Horario escolar: Xornada única de 9 a 14 horas
Situación | Horarios 

FONDO SOLIDADARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2018/2019: Listaxe DEFINITIVO de admitidos e excluidos.

Esta é a publicación DEFINITVA do Fondo Solidario de Libros de Texto, poderán pasar a recollelos o luns día 9 de xullo entre as 9:00 horas e as 13:00 horas.

Con respecto aos Cheques de Axuda para Libros e Material non sufriu ningunha variación con respecto á listaxe provisional. Tamén poderán pasar a recollelos o luns día 9 de xullo entre as 9:00 e as 13:00.

DEBERÁN RECOLLER OS LIBROS E CHEQUES OS PAIS/NAIS/TITORES/TITORAS DOS ALUMNOS/AS  DEBIDAMENTE ACREDITADOS (DNI).

Listaxe definitiva de admitidos

AXUDAS LIBROS DE TEXTO CURSO 2018/2019 (ALUMNADO DE 1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

Listaxe de admitidos e excluídos de 1º e 2º de Educación Primaria (solo libros de texto).

NOTA. As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación desta listaxe provisional.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2018/2019: Listaxe provisional de admitidos e excluidos.

Listaxe provisional de admitidos.

Listaxe provisonal de excluídos.

NOTA. As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación desta listaxe provisional.

Listaxe definitiva do alumnado admitido e non admitido para o curso 2018/2019

Listaxe definitiva do alumnado admitido e non admitido para o curso 2018/2019.

Nota: contra esta relación definitiva as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO. ADMISIÓN 2018/19

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO. ADMISIÓN 2018/19. 

NOTA- Poderáse formular reclamación no prazo de cinco días hábiles a partir do seguinte ao da súa publicación , ante o Consello Escolar

Distribuir contido