Consello Escolar

O Consello Escolar do noso Colexio está constituído polos seguintes membros, en representación dos diferentes sectores da Comunidade Escolar:
Director: Julio Martínez Álvarez.
Xefa de Estudios: María Pilar Sánchez-Agustino Rodríguez.
Secretario: Ana María Louzao López.

Representantes do Profesorado:

María Paz Argüeso Fernández.
Jesús Antonio Bugallo Varela.
Manuel José Iglesias García.
María Ángeles Lusquiños Malvesada.
Ana Jesús Sánchez Barreiro.

Representantes dos Pais:

Begoña Castiñeira Míguez.
Rosa María Couso Domínguez.
María Consuelo Rodríguez Folgueira.
Ernesto Solla Martínez.
Antonio José Taboada Piay.

Representante do Persoal non docente:

Florentino Vázquez García.

Representante do Concello:

Luis Aberto Oubiña Piay.