Instalacións

22 aulas
22 AULAS
Aula de música
Aula de música
Aula de informática
Aula de informática
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Biblioteca
Biblioteca
Salón de actos
Salón de actos
Dirección
Dirección
Secretaría
Secretaría
Sala de profesores
Sala de profesores
Comedor
Comedor
Entrada do colexio
Entrada do colexio
Pavillón
Pavillón
Pavillón interior
Pavillón interior
Edificio. Foto 1
Edificio. Foto 1
Edificio. Foto 2
Edificio. Foto 2
Patio. Foto 1
Patio. Foto 1
Patio. Foto 2
Patio. Foto 2
Aparcamento autobús
Aparcamento autobús