RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO PARA O CURSO 2015-2016

RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E  NON ADMITIDO PARA O CURSO 2015/16.

Nota: Contra esta relación definitiva as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial , no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación (13 de Maio de 2015).

NOTA INFORMATIVA MATRÍCULA 2015-2016

1-Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicite praza en primeiro lugar. A infracción desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade.

2- O alumnado que ten garantida de permanencia no centro , se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo ao centro de orixe.

3- O alumnado que ten reservada praza nun centro ( por ex. os que reservaron  para 1º da ESO no IES Xunqueira 2), se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

LIBROS DE TEXTO DE RELIXIÓN E VALORES SOCIAIS E CÍVICOS DE 1º,3º E 5º DE E. PRIMARIA.

Pregamos que aqueles pais e nais que vaian adquirir os libros de texto dos cursos 1º,3º e 5º de E. Primaria teñan en conta que as materias de Relixión e  Valores Sociais e Cívicos son excluíntes entre si. É dicir, os/as que escolleron Relixión compran ese libro ( só o hai en  1º curso) e os/as que escolleron  Valores Sociais e Cívicos compran o libro correspondente (neste caso, haino nos tres niveis). Nunca os dous á vez.

Libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014 - 2015

Poñemos no seu coñecemento que xa poden adquirir os libros de texto para todos os niveis para o vindeiro curso 2014/2015. A listaxe está exposta, a continuación, nesta páxina web  e no taboleiro de anuncios do centro.

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014/2015

Distribuir contido