Convocatoria de reunión de nais e pais do alumnado de 4º de Educación Infantil (3 anos) de nova incorporación ao centro

Convocamos a todos os pais/nais do alumnado de 4º de Educación Infantil (3 anos) que se incorpora por primeira vez ao centro a unha reunión:

Tema: período de adaptación.

Día: martes, 30 de xuño de 2015.

Hora: 10:30. 

Lugar: salón de actos do colexio.

Libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2015 - 2016

Aviso importante: o alumnado de 4 anos ( 5º Educación Infantil)  non debe comprar os libros  ata setembro, cando se saiba o profesorado que lles impartirá clase.

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2015/2016. 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO PARA O CURSO 2015-2016

RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E  NON ADMITIDO PARA O CURSO 2015/16.

Nota: Contra esta relación definitiva as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial , no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación (13 de Maio de 2015).

NOTA INFORMATIVA MATRÍCULA 2015-2016

1-Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicite praza en primeiro lugar. A infracción desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade.

2- O alumnado que ten garantida de permanencia no centro , se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo ao centro de orixe.

3- O alumnado que ten reservada praza nun centro ( por ex. os que reservaron  para 1º da ESO no IES Xunqueira 2), se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Distribuir contido