LIBROS DE TEXTO DE RELIXIÓN E VALORES SOCIAIS E CÍVICOS DE 1º,3º E 5º DE E. PRIMARIA.

Pregamos que aqueles pais e nais que vaian adquirir os libros de texto dos cursos 1º,3º e 5º de E. Primaria teñan en conta que as materias de Relixión e  Valores Sociais e Cívicos son excluíntes entre si. É dicir, os/as que escolleron Relixión compran ese libro ( só o hai en  1º curso) e os/as que escolleron  Valores Sociais e Cívicos compran o libro correspondente (neste caso, haino nos tres niveis). Nunca os dous á vez.

Libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014 - 2015

Poñemos no seu coñecemento que xa poden adquirir os libros de texto para todos os niveis para o vindeiro curso 2014/2015. A listaxe está exposta, a continuación, nesta páxina web  e no taboleiro de anuncios do centro.

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014/2015

Libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014 - 2015

Información importante:  a listaxe dos libros de texto de 1º, 3º e 5º de Educación Primaria quedan pendentes ata setembro debido a que aínda non se desenvolveu o currículo da nova lei de educación. Para os demais cursos non hai cambios.

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014/2015

Axudas libros de texto: Gratuidade solidaria. Curso 2014/2015

As solicitudes, segundo o anexo I á orde de convocatoria, entregaranse nos centros docentes nos que estea matriculado o alumnado.

Prazo de presentación: Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, ambos inclusive.

ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15.

Extracto  da convocatoria e procedemento:(orde do 28 de maio de 2014/DOG 30 DE MAIO DE 2014).

RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2014/15

RELACIÓN DEFINITIVA  DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2014/15.

RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO NON ADMITIDO PARA O CURSO 2014/15.

Nota: Contra esta relación definitiva as persoas interesadas poderán formular reclamación ante o Xefe Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en Pontevedra no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao día da súa publicación.

LISTAXE DE ALUMNOS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O VINDEIRO CURSO 2014/2015

LISTAXE DE ALUMNOS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O VINDEIRO CURSO 2014/2015. 

NOTA IMPORTANTE:
Contra esta listaxe poderase formular reclamación no prazo de cinco días hábiles a partires da data da súa publicación.
 
PRAZO DE MATRÍCULA:
O prazo de matrícula será do 20 ao 30 de Xuño na secretaría do Centro. De non facelo perderá o dereito a praza.

Cambio provisional da parada do autobus do RADIO 6: TOMEZA

A partir do 22 de xaneiro de 2014 e ata nova información o autobús do Radio 6: TOMEZA modifica as seguinte parada por obras:
A parada nº 5 IDA:  Av. de Lugo (Gonzamar) pasa  a ser  diante do Banco Pastor/Popular  
A parada nº 8 VOLTA :  Av. de Lugo (frente a Gonzamar) pasa  a ser   enfrente do Banco Pastor/Popular

Distribuir contido